Projekty organizacji ruchu w małym mieście

Organizacją ruchu zajmują się organy, które zarządzają daną drogą. Nie są to jednak urzędnicy, ale architekci, którzy potrafią stworzyć projekty organizacji ruchu drogowego. Właściwa organizacja ruchu służy temu, aby można było efektywnie i bezpiecznie przemieszczać się pieszo oraz pojazdem.

Bezpieczeństwu na drogach służy oznakowanie poziome i pionowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, a także sygnalizacja świetlna. Ale zanim zostaną zamontowane, niezbędne jest przygotowanie projektu organizacji ruchu. To dokumentacja techniczna, w której znajdują się wszelkie wytyczne odnośnie geometrii drogi oraz rekomendowanych form organizacji ruchu.

Przed przygotowaniem projektu organizacji ruchu należy jednak wykonać serię badań, które między innymi podsumowują intensywność ruchu pojazdów na danym odcinku drogi, jak również analizują ewentualność zagrożeń, które mogą zdarzyć się na danej trasie.

Za organizację ruchu odpowiada zawsze organ, który zarządza danym odcinkiem. Jeśli projekt organizacji ruchu dotyczy małego miasta, odpowiadać za organizację może na przykład prezydent, wojewoda, starosta lub generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad czy też Zarząd Dróg Wojewódzkich. Urzędnicy otrzymany od projektantów projekt organizacji ruchu mogą: odrzucić, odesłać w celu poprawki lub też zatwierdzić w części, bądź w całości.

Zlecenie przygotowania projektu organizacji ruchu zlecić się powinno specjalistom, posiadającym odpowiednią wiedzę i kompetencje w danym zakresie. Wybór wśród firm mogących zrealizować tego typu zlecenie jest wbrew pozorom ograniczony, gdyż nie wszystkie działają zgodnie ze specyfikacjami, które zawarte są w rozporządzeniach Ministra Infrastruktury oraz Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, a także w ustawach Prawa o ruchu drogowym i w lokalnych przepisach. Firmą, której w tym zakresie można zaufać z pewnością jest jednak https://mzmartech.pl/. Doświadczeni architekci dróg przygotują projekt organizacji ruchu zgodnie z obowiązującym prawem i z oczekiwaniami zleceniodawców.

Możesz również polubić…